Vandreture

Image

Skove rundt om Holme-Olstrup

Image

Holmegaard mose

Holmegaard Værk er Danmarks nye hot spot for kunsthåndværk og tradition, hvor vi formidler fortiden som inspiration for fremtiden. I de smukke sydsjællandske omgivelser ved kanten af Holmegaard Mose slår det gamle Holmegaard Glasværk dørene op til en verden af design, håndværk og historie.

Glasværket
I udstillingen 'Glasværket' kommer du helt tæt på livet som glasarbejder på Holmegaard Glasværk. Det var her i glashytten, at glasmagerne blæste glas, trak stilke og formede fødder, mens de svedte i varmen fra den store tankovn.
Du kan også se, hvordan glas bliver til. Et hold af dygtige glasmagere giver i deres nye og moderne værksted et indblik i processen.

Holmegaard og Kähler
Tag et kig ned gennem udstillingen af glas og keramik, og se glassene fra Holmegaard og keramikken fra Kähler, som har været med til bords gennem næsten 200 år

Glassamlingen
På hylder, der tårner sig imponerende syv meter op i luften og 40 meter i bredden, står du her overfor 200 års historie – fortalt i glas. Samlingen her, der er en af Nordens største og vigtigste, rummer mere end 40.000 unikke stykker glas.

Der er kun få højmoser i Danmark. Én af dem er Holmegaards Mose. En gåtur er her en stor oplevelse hele året rundt. De fleste af bopladserne i mosens tørvelag er  ca. 9.000 år gamle. Det er sommerbopladser, hvor én eller nogle få familier har boet på overgangen mellem sump og sø.

Her findes fx tre arter af sommerfugle, som er afhængige af højmosens planteliv. På solfyldte dage om foråret og efteråret kan man være heldig at se en hugorm sole sig på en tue, mens den fordøjer sit måltid - en af de talrige spidssnudede frøer.

Eller man kan få et glimt af det store markfirben, der sammen med skov- og markmus udgør en del af føden for de tårnfalke, der jævnligt dukker op. Herudover ses nu og da en bynkefugl eller en engpiber. I løvhanget vrimler det i sommerhalvåret med løvsangere. Også rødhals, bogfinke og skovpiber kan høres. En sjælden gang tillige den lille flagspætte!

Men husk af færdes med forsigtighed og følg skilte og anvisninger. Læs mere her.

HolmegaardsMose oversigtskort
 
 
 
 
 
 
 

Herlufsholmskoven

Herlufsholmskoven rummer rigtig mange vandre- og cykelstier, og det bemærkelsesværdige er, at skoven mod øst ligger lige op af Næstved centrum. Skoven er for en stor dels vedkommende løvskov, og flere af træerne er mellem 200 og 400 år gamle. Herlufsholm Skole og Gods (kostskolen) ejer skoven, som omfatter Rådmandshaven, Friheden og Pinetum.

goeye trolleRådmandshaven er een af landets ældste lystskove - og står som urørt skov, der får lov til at udvikle sig frit.  Selvom skoven bliver flittigt besøgt, er der stadig en stor bestand af rådyr, lige som man støder på mejser, spætter, ugler, træløbere og en hel masse småfugle.

Susåen deler skoven, så man kan tage en rundtur på små 5 km om Susåen og fodre ænder hele året. Undervejs passerer man Herlufsholm Kostskole, som blev stiftet i 1565 af Birgitte Gøye og Herluf Trolle. De ligger begge i Herlufsholm Kirke, der ligger ved siden af skolen.

Transport

På alle de foreslåede ture er der mulighed for transport.

  • Dels, fordi bus 630R kører ad landevejen Næstved - Rønnede/Faxe.
  • Og dels, fordi jeg henter jer om eftermiddagen på nogle af turene.
veteran
fra "Kampvognsanlægget" i Kalbyrisskoven
 

Hesede Skov

I Hesede Skov finder man Villa Gallina, som oprindeligt var et traktørsted, men som i dag er en kendt, historisk restaurant, der har åbent det meste af året. Fra Villa Gallina kan man nyde udsigten i skoven og over en kunstig opdæmmet sø. Når man parkerer ved Villa Gallina, er der 2 afmærkede ture på hhv. 3,5 og 5,2 km. Her finder man Hanebjerg, som er et af skovens højeste områder, 88 m højt.

Parkerer man ved vejen til Svenskekløften, er der 2 ture på hhv. 3 og 8,5 km. Her kommer man gennem et dramatisk område i Svenskekløften/Djævlekløften, som brat går 35 m ned.  Det var her, svenskerne gemte sig for Gøngehøvdingen under krigen i 1660, ifølge et gammelt sagn. Det er en naturlig skov, hvor grene og væltede træer giver plads til et rigt dyre- og fugleliv, bl.a. spætter, stære, ugler, alliker og flagermus.

Undervejs passerer man Paradishaven, som er et fantastisk skue med sjældne, importerede planter.

 

Gisselfeld Skov

taarn 26 km fra Gisselfeld Kloster i Gisselfelds skove finder man Camp Adventure som rummer Skovtårnet, der er 45 m højt samt Danmarks største klatrepark og trætopbaner. Klatreparken breder sig over et areal af 7,5 hektar. Klatreparkens 10 forhindringsbaner bevæger sig ind og ud og på kryds og tværs af bøgeskoven.Turen gennem bøgeskoven, op i Skovtårnet og tilbage, er 3,2 km lang, og varer ca. 2 timer.

Skovene er åbne for offentligheden, og der er meget smukt at se på undervejs. Der er store karpedamme, som er kunstigt anlagt søer, som indgår i Danmarks karpeproduktion. Der er unikke kløfter, bække og søer, og i det hele taget en meget alsidig natur og vegation.

 

Kalbyrisskoven

Kalby Ris rummer Kalbyrisskoven, Skytteskoven, Fredskoven og et øvelsesområde. Tæt ved ligger den tidligere Næstved Kaserne, hvor Gardehusarerne havde til huse. Da de blev flyttet til Slagelse, efterlod de et stort øvelsesområde, hvor også kampvogne m.m. stod. I dag har Gardehufaarsarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening til huse her, hvor man renoverer gamle køretøjer.

Kalbyrisskoven har et rigt og alsidigt dyreliv, fordi der er vandhuller og eng, som stammer fra en gammel tørvemose. Den er flittigt brugt af motions- og orienteringsløbere, lige som mange geo-cachere ofte færdes her. Ved øvelsespladsen går ofte får, heste eller køer frit.

 


B&B Holme-Olstrup.      Grethe Lambrecht, Stationsvej 34b, Holme-Olstrup, 4684 Holmegaard.        +45 3013 1118.
CVR.: 28621835 - Bank:
5068 1363078 - Facebook: B&B Holme-Olstrup